Регистрация

БРОЙ 77 ОТ ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Начало | Оборудване и обзавеждане | Перално стопанство: Големият избор

Перално стопанство: Големият избор

Автор: Екип Horemag

[Shutterstock]
 Решението за пералното стопанство се взима трудно и в последния момент. Като правило инвеститорите не са ангажирани в избора, защото го смятат за съпътстваща дейност, на която не трябва да се обръща особено внимание. За разлика от СПА центровете, където се инвестират огромни суми, и кухните, които поради натиска на главните готвачи също се оборудват с модерни машини, пералното често е като нежелано дете, което си принуден да приемеш и изтърпиш, но за което не полагаш достатъчно грижи.


Кога инвеститорът трябва
да се замисли за изграждане на пералното стопанство?


Според експертите идеалният отговор е "когато реши да построи хотела", или с други думи, още при проектирането му. В над 90% от случаите създаването на перално стопанство в действащ хотел е невъзможно, категорични са те.

Причините са много. Първо, защото точно при проектирането се извършва разпределянето на площите и планирането на инженерните комуникации. Това е и времето да се извърши оценка какъв ще е бъдещият капацитет на пералното стопанство така, че, от една страна, да е в състояние да поеме максималното количество пране в пикови дни, а от друга – да се натовари оптимално.

По кои характеристики да изберем оборудването

експлоатационна надеждност

технически характеристики

оптимално съотношение цена – качество

срок на доставка

готовност на доставчика да осигури монтирането, качествено гаранционно и извънгаранционно обслужване

Именно на този етап в проекта се влагат всички необходими данни, които ще позволят да се определи оптималната площ и необходимите комуникации – канализационна система, вентилационна система, електрозахранване.

Всеки, който смята да строи хотел, трябва да потърси своевременно консултантска помощ, защото грешките при проектирането впоследствие се оказват твърде скъпи за инвеститора, казва Милко Стайков, търговски представител на "Денекс". Според него е нужна среща със собственика, защото само в личен и доверителен разговор могат да се разберат неговите намерения по отношение на експлоатацията и да му се предложи най-доброто решение с правилни разчети.

Пералните машини са енергоемки, за тях предварително трябва да е проектирана определена мощност. Те са тежки и не могат да бъдат вкарани в помещението след построяването на сградата, ако предварително не са предвидени специални подходи.

Пералното стопанство създава силни вибрации, затова проектирането трябва да е извършено така, че нито те, нито шумът от машините да не се предават, казва ас.-генералният мениджър на "Мелиа Гранд Ермитаж" в курорта Златни пясъци Деян Колев. За висококатегорийните хотели и особено за онези, които са част от международни вериги, може да има и други изисквания като изграждане на различни служебни асансьори за транспортирането на чистото и мръсното бельо, казва той.

Как да пресметнем капацитета

Капацитетът на пералното стопанство зависи в най-голяма степен от броя на хотелските стаи, инфраструктурата и категорията на хотела.

Теоретично при разчета се изхожда от обема на прането за една стая, умножен по броя на стаите. Към него се прибавя и бельото от СПА центъра, ресторанта, бара, басейна и пр.

Например, ако теглото на един комплект е 5 кг, за четиризвезден хотел с 200 стаи обемът пране при пълно натоварване ще е 1000 кг.

Според Милко Стайков обаче пресмятането на капацитета е тънък момент и зависи от много детайли. Ако изчисляваме капацитета на 100%, ще сбъркаме, особено за хотелите от по-ниска категория, подчертава той. Освен това, когато хавлията е нова, тя тежи повече, а с времето олеква, в резултат на което намалява и теглото на цялото пране. Затова най-правилно е капацитетът да се изчисли на база 90–95% заетост, при условие че всички останали параметри са заявени правилно.

Има и други тънкости. Например концепцията на мениджъра предвижда глезене на гостите и предоставянето на халат на всеки. Ако това не е било заложено от самото начало и капацитетът на пералното не е разчетен правилно, ще възникнат трудности. Ако пък няма намерение да пере халати, но капацитетът на пералното е разчетен с оглед на подобна екстра, машините няма да се натоварват оптимално и ще се изплатят за по-дълго време, пояснява експертът.

Според Деян Колев всичко зависи от заетостта и очакванията за работа на хотела. Ако хотелът е проектиран така, че да не бъде постигната постоянна 100% заетост, то не е необходимо пералното стопанство да е предвидено за пълния капацитет. Градските хотели например рядко за заети на 100%, а ваканционните, макар и да имат пълна заетост, тя е едва няколко месеца в годината, посочва той.

Трябва да се отчита и качеството на бельото. Тъй като хотелите с различна категория се различават едни от други както по отношение на окомплектоването на стаите, така и по отношение на графика за смяна на бельото, ежедневният обем пране в хотели с еднакъв брой стаи, но от различна категория ще е различен. И обратно, обемът на прането в хотели от различни сегменти и с различен брой стаи може да е еднакъв.

Докато в петзвездните хотели постелъчното бельо може да е изработено от сатен, който трябва да се пере при температура 30°, в тризвездните то обикновено е изработено от тъкани с високо съдържание на памук, които допускат значително по-висока температура. А това означава, че при еднакъв обем пране пералните стопанства на петзвездния и на тризвездния хотел ще се различават както по комплектоване, така и по настройка на оборудването, в зависимост от избрания режим.

Как да си изберем оборудване

Изискването за високо качество се отнася в най-висока степен до оборудването за перално стопанство, през което преминават десетки килограми пране. Затова основен критерий е тяхната експлоатационна надеждност. По-изгодно е да се избере оборудване, произведено от известен бранд, за чието качество отговаря световноизвестна компания. Разбира се, при условие че тя гарантира високо качество на гаранционното и извънгаранционното обслужване.

Големината на помещенията за пералното стопанство зависи от обема на уредите, които ще бъдат монтирани в него. За всяко перално стопанство са необходими три основни типа оборудване: перални машини, сушилни машини, както и гладачна техника. Естествено добрата организация на процесите в пералното стопанство изисква и някои спомагателни съоръжения като: система за омекотяване на водата (за райони с много твърди води), гладачна маса за дрехи, колички за бельо, работни маси за сгъване и опаковане на изпраното бельо и дрехи и др. Големите висококатегорийни хотели, предлагащи на своите гости и химическо чистене, често допълват оборудването на пералните си стопанства със съответната техника за тази услуга. Разположението на оборудването следва да съответства на естествения ход на технологичния процес: пералните машини – най-близо до помещенията за съхраняване на мръсно бельо, дрехи и текстил; до тях се разполагат сушилните и след тях каландрите и масите за гладене, сгъване и опаковане. При всички случаи необходимите препарати за пране и дезинфекция следва да се съхраняват в отделно помещение, за да не се повреждат от влагата. Не трябва да се допуска пресичане на пътя на чистото и мръсното бельо. Когато наличните помещения позволяват, прането и сушенето се отделят от гладенето, сгъването и опаковането.

Техническите характеристики на машините са основен фактор, който влияе на избора. Цената, срокът за доставка, гаранционният и извънгаранционният сервиз са също сред ключовите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание.

Трябва да се отчете и дали технологията е достатъчно модерна, защото от това зависи доколко ефективно работи пералното стопанство, казва Деян Колев. Друго изискване е да се изберат едновременно доставчик на оборудване и на перилни препарати, за да сме сигурни, че избраните препарати са съвместими с поръчаните машини, посочва той.

Като цяло пералните, доставяни от европейски производители, са известни със своята надеждност. Според Деян Колев средният живот на една пералня е около 6-7 години или точно толкова време, за колкото се изплаща.

Въпреки това има хотели, в които перални не са подменяни значително по-дълъг срок и въпреки това продължават да работят надеждно.

Трябва да се вземе под внимание, че подмяната на детайли на пералня, сушилня или гладачна машина струва скъпо на собственика.

Първо, ремонтът на професионална техника е дълъг процес. Второ, подмяната на една пералня може да се сравни с извънпланова реконструкция на обекта – след като оборудването се монтира на етап строителство, то не може лесно да бъде извадено от хотела.

Затова специалистите препоръчват при избора на качествени машини да се търсят професионални доставчици, които осигуряват не само оборудване, но и качествен сервиз.

Обучение на персонала

Друг основен критерий при избора на техника за пералното стопанство е възможността да се обучи обслужващия персонал бързо и лесно. Операциите, които ще се извършват от операторите на машините, би следвало да са възможно най-опростени, с минимално физическо натоварване и преди всичко безопасни. "Изискваме от фирмите, поддържащи техниката и фирмите, които доставят препаратите, да провеждат периодични обучения на персонала, както и да поставят на видно място в пералното помещение детайлни инструкции, онагледени със снимков материал. Заедно с това задача на мениджмънта е да разработи процедури за това как се борави с машините и препаратите, за да не се допуснат никакви инциденти, казва Деян Колев. Той допълва, че отделно от това в хотел Мелиа Гранд Ермитаж са наети външни фирми, специализирани в охраната на труда и трудовата медицина. Циклично се извършват замервания на характеристиките на подаваното електрическо захранване и водата, както и безопасността и пълната годност на електрическата, парната и водопреносна система. Безопасността на операциите е на първо място сред критериите за оценка и контрол на дейността на пералното стопанство, подчертава мениджърът.

Възвращаемост
на инвестицията


Разбира се, инвестицията за изграждане на собствено перално стопанство е значителна, затова трябва внимателно да се прецени дали е целесъобразна. Но след като е взето решението, специалистите съветват да не се пести от нея. Да се правят икономии в ущърб на качеството не е никак разумно, категорични са експертите.

Възвращаемостта зависи от много фактори, сред които най-важни са натоварването, видът на машините, дали са от по-ново поколение или са с по-стара технология, при която се използват повече ресурси и при които има по-голяма вероятност за повреди, пояснява Деян Колев.

Според него в дългосрочен план собственото перално стопанство е един огромен плюс, който се изплаща добре и помага за по-внимателно планиране на оперативните дейности в хотела.

Няма хотел, който да е изградил перално стопанство и впоследствие да се е отказал от него, категоричен е и Милко Стайков. Според него, тъй като всяко перално се състои от 3 компонента (пералня, сушилня и гладачна машина), които не зависят от броя на стаите в хотела или неговата категория, минималната сума, под която не може да падне инвестицията в перално стопанство, е около 10-12 хил. лв. "Ако едно стопанство е изчислено правилно, инвестицията може да се възвърне в началото на третата година от неговата експлоатация. При един добре работещ сезонен хотел инвестицията ще се възстанови по време на четвъртия сезон.

За малките хотели и къщите за гости, където инвестицията би се възвърнала много бавно, е по-рентабилно да използват перални услуги на външна фирма", смята експертът.

В пералното стопанство е важна всяка стотинка, защото през него за един сезон се превъртат десетки и стотици тонове пране. Така че разлика от 10 стотинки в цената на килограм, колкото и малка да изглежда, в края на сезона натрупва десетки хиляди левове, подчертава Милко Стайков.

Престиж и независимост

Пералното стопанство обаче е не само въпрос на финансови сметки, но и на престиж. За един петзвезден, макар и малък, бутиков хотел е по-добре да изгради собствена пералня, тъй като некачествената външна услуга би ударила по реномето на хотела. В същото време лошото изпиране има и финансово изражение, защото ще намали живота на бельото и ще наложи допълнителна инвестиция за подмяната му, казва Милко Стайков.

Едно външно перално стопанство като правило се стреми да минимизира разходите си, независимо от цената на услугата. То избира по-евтини препарати и заради претенциите на един-единствен хотел няма да ползва друг, пояснява експертът. Случва се в едно такова перално стопанство да се изпира бельото на хотел, ресторант и на болница. Това е недопустимо, но не е единична практика.

Качеството на услугата на външната фирма зависи и от това доколко е голям хотелът. Ако това е голям доставчик, той ще получава добра услуга и ще се ползва с предимство пред по-малките хотели, посочва Милко Стайков.

Въпреки че звучи парадоксално, качеството на външната услуга зависи и от мениджмънта на хотела – ако мениджърът се опита да "изстиска" максимално ниска цена, той не може да очаква да получи качествена услуга, защото със сигурност ще се използват най-евтините препарати.

Вентилацията –
ключов момент


Вентилацията често се оказва крайъгълен камък в изграждането на едно перално стопанство, казва Милко Стайков. Капацитетите на въздуховодите са със сериозен обем. Влажният въздух, който те изкарват навън, не може да се отведе в задния двор или на покрива, той трябва да е далече от фасадата, от хората, терасите.

Трябва да се помисли и за вентилацията в самото помещение. По думите му изискванията, които са свързани с машините, обикновено се спазват просто защото иначе техниката няма да работи. Трябва обаче да се осигурят и подходящи условия за хората, които работят в пералното. Тъй като пералните са обикновено в сутерени и няма откъде да се проветряват, според експерта е задължително в тях да има климатични инсталации. Подценяването на пералното стопанство от страна на проектантите като правило води до липсата на елементарни удобства в тях. А когато няма условия, хората няма да работят производително. Колкото по-добри са условията, толкова по-висока ще бъде рентабилността на труда на персонала, посочва представителят на "Денекс".

Дооборудване
на пералното


Дооборудването на пералното невинаги е свързано с грешки при проектирането. Много често то е резултат от промяна във функциите на самия хотел. Когато мениджмънтът на един хотел реши да работи по системата all inclusive, това увеличава двойно обема на прането.

Подобен е ефектът и при хотели, които осигуряват 110% заетост през сезона чрез допълнителни легла. Ако в пералното стопанство не е осигурен определен буфер, може да възникне напрежение в разгара на сезона.

Кои са най-често
правените грешки


Грешките обикновено са в две посоки, казва Милко Стайков. От една страна, се купува нещо, което не е необходимо като разновидност на машините, просто защото друг хотел от същата категория и същия брой легла разполага с такова. Случва се и обратното – да се купи по-евтина машина, която е с по-лоши експлоатационни качества.

Ако инвеститорите се замислят за перално стопанство на етап строителство, е трудно, а понякога и невъзможно да се вземат под внимание всички технологични изисквания – оптималното разстояние от пералнята до стената, изискванията към системата за въздухообмен в помещението, необходимостта от водни филтри и пр.

Експерти разказват, че в един от проектите за хотел са били разчетени определени параметри за въздухообмен в помещението, но се оказало, че изискванията на доставчика са значително по-високи. В резултат на това от пет монтирани перални се използвали само три, при това влажността в пералното помещение била също като в парна баня. Наложило се да се търси възможност за допълнителна вентилация, което никак не било лесно.

Като всеки технологичен процес професионалното пране има някои нюанси, известни само на специалистите от дадена област. Така например архитектът може и да не знае, че професионалните каландри изискват собствена система за отток на горещия влажен въздух, който не може да се подава в общата вентилационна система.

Точно затова именно още при проектирането е необходим контакт между доставчиците на оборудването за пералното стопанство, бъдещия мениджър на хотела и авторите на проекта.

Професионалистът съветва, Милко Стайков, търговски представител на "Денекс":

Отношенията между инвеститор и доставчик трябва да бъдат партньорски, а не като между търговец и клиент. Машините се експлоатират така, че ще работим заедно години наред и трябва да си сътрудничим от самото начало.Когато избирате доставчик, проверете внимателно от колко време е на пазара и потърсете референции.Проверете не само какъв е срокът на гаранцията, но и какво влиза в нея.Най-ниската цена рядко е най-добрата.При изчисляване на капацитета на пералното трябва да се вземе под внимание честотата на смяната на бельото. Ако заложим всекидневна смяна, а всъщност то се сменя веднъж на два или три дни, грешката ще бъде много голяма.Евентуални бъдещи промени в дейността на хотела – добавяне на допълнителни стаи, СПА и пр., трябва да бъдат предвидени още при проектирането на пералното стопанство.В пералното стопанство трябва задължително да има контролни уреди, дори това да не е регламентирано от нормативите. Само така всеки хотелиер може да си нап­рави ясна оценка колко вода и електроенергия се изразходва за един килограм пране.Задължително извършвайте контролно измерване на всеки артикул в средата на сезона. С течение на изпирането теглото му олеква, така че едно измерване ще ви позволи по-правилно да натоварвате машините и да избегнете работата им на 80% от капацитета.Време за пране = време на сушене = време на гладене. Това е формулата, при която пералното стопанство ще работи, без да има тесни места и проблеми.


 Дискусия3 коментара+

1.Изграждането на перално стопанство в хотел под 1000 легла е НЕЕФЕКТИВНО!
Защото:
- инвестицията в самите помещения където ще е поместена пералнята е много голяма и не може да се възвърне (400-500 Е/на м2)
- оборудването като инвестиция излиза така:
перални машини-за всеки килограм капацитет-1000лв.( тоест ако купите перална машина с капацитет 22кг тя струва около 22000лв смонтажа и съпътствувашите инвестиции за канал, тръбопровод, ел захранване, и др)
сушилни машини- около 500 лв за всеки килограм от капацитета (22кг с всичко по инсталацията-11 000лв)
каландър - 500 лв. за всеки килограм от капацитета.- или ако гладите 44 кг каландъра със всичко останало по инсталацията ще ви струва 22000лв.
спомагателни съоръжения-тролейни колички маси и др- 100 лв за всеки килограм от капацитета.

като сума пригответе за един комплект от пералня 22кг, сушилня 22 кг, каландър 44 кг 55200 лева с допълнителния инвентар.

при 8 часа непрекъсната работа с него ще произведете около 154-170 кг пране.

при 16 часа непрекъсната работа-около400 кг
при 24 часа непрекъсната работа около 600-650 кг.
Явно е че трябва да се подсигурите поне с по една машина в запас. тогава прибавете още 55000лв.
Така че до тук станаха около 115 000 лева.
За сведение един комплект спално бельо тежи между 2.4 и 3.2 кг а не 5кг -(плик 1кг, чаршаф 500-800 гр, хавлия голяма 400-750гр. средна 200 гр, малките по 75 -100 гр. две калъвки общо 300-400 гр.
Тоест ако хотела е примерно 150 легла и сменя всеки ден бельото при запълхяемост 65 % са около 100 легла( комплекта ) средно по 2.8 кг това прави около 280 кг на денонощие.
Опаа става работата ама не! Трябват ви поне 5 работника за да може да работят по смяна и половина и да могат да ползват почивките. Така че ако на месец плащате по 700 лв.заплата умножете по 5 и стават 3500 лв.
Сега разделете 3500 лв на средно месечният оборот на бельото и излиза 8400 кг, тоест 0.41 лв. за всеки изпран килограм бельо.
Сега прибавете стойността на енергията (по американските стандарти е 2.5 КW на всеки килограм за да се изпере хубаво и да не се изхаби бельото) Не се заблуждавайте че сте на газ , ток или нафта 2.5 KW. Равностойността на един КВ е 860 килокалории. Тоест за да изперете , изсушите и изгладите ще изразходвате 2150 килокалории з а всеки килограм. Няма да споря с никого но разликата в цената на тока, газта и нафтата без аксиз е около 0.005 стотинки.-половин стотинка.Така че се налага към труда да прибавите още между 26 и 36 стотинки за килограм пране. Добавете и около 16 стотинки за детрагенти, , добавете и около 3.5 стотинки за вода, добавете още 3 стотинки за пакетиране и долугоре ще се доближите до реалната себестойност 1 кг. пране- 0.89 лв. за кг.
Изчислете средно годишния оборот и към него прибавете още около 3000 лв за сервиз поддръжка и консумативи да (не казвам 5000)
Сега прибавете и амортизационните отчисления за всяка година.
Това са явните разходи. Към тях прибавете разходите свъзани с изграждане на допълнителните мощности ( на ток-100KWA мин. като допълнение, на пара около 15000 лева за малък котел, на газ-10000лвза станция, за метан около 12000 лв.), Прибавете и заплата отговорник или тенолог , защото за един час колкото трае едно пране при неправилна обработка ще загубите минимум 20 кг бельо- (ако са пликове-около 3350 лева-честито!)
Общо взето прането е лесна работа само че доста солено излиза!
Оставете тези глупусти дето ги пишат тези господа. Вижте кои са - така наречени представители на заводите производители. Много пишат и хвалят ама на две магарета сламата не могат да разделят. Пишат колко хубаво е да сте независими и самостоятелни като си купите оборудването от тях. Не е вярно че ще сте независими, напротив веднъж набутате ли се ставате зависими и от тях. Ще питате как така, ами като ви се повреди машинката и ви кажат че август месец са в отпуска или трябва да чакате 15 дни за едно болтче кво правите- отивати при тези перални до сега където сте били, плащате им, плащате и на представителите за частите , плащате и на работниците. Практиката показва че веднъж ремнтни механици (дето много разбират
отворят ли машина повече хаир няма да видите)
Оставям на страна че ставате зависими от риокоз, инспекцията по труда,и т.н.
По добре дайте на професионалиста перач да Ви изпере. Хем по- евтино в пъти, хем ако го захаби го накарайте да Ви го плати, Както правят навсякъде по света.
За Консултации и Съвети
но не безплатни!
Поздрави
PRANE COM

Да се чете 350 лв-честито
Prane Com

Поздравления, доста изчерпателен отговор сте поднесли.

Глобата е данък за нещо, направено грешно.Данъкът е глоба за нещо, направено правилно.


НОВ ОТГОВОР

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly