Регистрация

БРОЙ 77 ОТ ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Начало | В ресторанта | Студеният чай властва в заведенията през 2010 г.

Студеният чай властва в заведенията през 2010 г.

Топлата храна измества вафлите и чипса в кафенетата

Автор: Еню Енев, "Нилсен България"


Студеният чай е най-търсената напитка в българските заведения през 2010 г. Това лято се оказа най-силният му сезон в кафенетата, бюфетите и сладкарниците, напитката е лидерът и в ресторантите, където единствена отбелязва сериозен ръст на продажбите. Това са част от заключенията на "Нилсен" за продажбите в хорека сектора през миналата година.*

Общият брой на търговските обекти от хорека остава относително постоянен през 2010 г. През септември 2009 г. те са били около 37 100, а година по-късно – само с 512 повече.

Броят им варира със смяната на сезоните: спадът е с около 2% между септември 2009 г. и март 2010 г., последван от допълнително намаление с още 0.4% до май. През лятото обаче предприемачите започват постепенно да се активизират и хорека обектите се увеличават с 3.4%.

Основната причина за спада през първите месеци на 2010 г. е затварянето на заведения за бързо хранене, кръчми и барове. След март 2010 г. обаче тенденцията се променя и в месеците до юни има ръст. С откриването на нови обекти заведенията за бързо хранене се увеличават с 5.22%, сладкарниците – с 4.68%, баровете – с 4.25%, а бюфетите - с 3%.

Броят на обектите продължава да нараства през цялото лято чак до септември 2010 г., като ресторантите се увеличават с 6.6%, а кафенетата – с 3 на сто. Заведенията за бързо хранене стават с 5% повече, баровете – с 3.6%, сладкарниците – с 4.3%.

През последните три години съотношението на продажбите на хранителни продукти и напитки в различните хорека обекти се запазва стабилно. Ресторантите са с около 10-процентен дял в общите продажби на храни и напитки за 2008, 2009 и 2010 г., баровете са с около 1.8%, докато кафенетата, бюфетите и сладкарниците държат общо около 15%. Този комбиниран канал е един от малкото, които постепенно намаляват като важност на продажбите (от 17.3% през 2008, до 14.8% през 2010 г.), макар броят на заведенията да расте.

Обяснението е в промяната при представянето на различните храни и напитки в кафенетата, бюфетите и сладкарниците през последната година. Повечето от предлаганите продуктови групи са имали по-слаби първи девет месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г.
От водещите пет категории продукти в този тип обекти

Единствено студеният чай отбелязва ръст на продажбите през 2010 г.

от 11.5%. Напитката обаче формира едва 5 на сто от оборота на кафенетата, бюфетите и сладкарниците.

Спад се забелязва при всички останали най-търсени стоки – бирата, която формира половината от оборота на този тип заведения, на сокове – с дял над една четвърт, на шоколадовите вафли, дъвките и ядките (които дават по около 2 на сто от продажбите). При соковете продажбите падат с една пета, за бирата сезонът е по-слаб с 11.2%, почти същото е намалението и при шоколадовите вафли - 10.2%. Продажбите на дъвки спадат с 16.7%, а на ядки - с 9.1%.

През 2010 г. печеливши в кафенетата, бюфетите и сладкарниците са категории стоки с относително малка тежест в оборотите: кексчетата – рула (+57% повече продажби) и единичните (+25% ръст), следвани от сладките бисквити (+14.5%) и мюсли десертчетата (+13.1%).

Бирата, при която сезонността е силно изразена, започва 2010 г. на по-ниски нива – със спад от 3.8% през януари спрямо същия месец на 2009 г., последван от ново намаление от 16% през февруари. Тенденцията се запазва до септември - първия месец с лек ръст от 0.5%.

Спадът при соковете пък се проследява още от края на 2008 г. като месеците юни и юли 2010 г. са определено най-слабите откъм продажби за последните две години.

Противоположна е ситуацията с продажбите на студен чай. Кафенетата, бюфетите и сладкарниците това лято посрещнаха най-силния му сезон, като през август и септември 2010 г. оборотът достигна близо 4 млн. лв.

Други категории стоки, за които 2010 г. беше белязана с рекорден спад на продажбите в този тип заведения, са: енергийните напитки (-47% през август 2010 г. в сравнение с август 2008), кроасаните, за които 2010 г. е определено най-лошата от последните 3 години (26% спад през август 2010 г., сравнен с август 2008 г.), както и шоколадите, шоколадовите бонбони, вафлите и чипсът.

По-слаб от предходния е бил и сезонът за сладоледа

Като общият спад в трите вида заведения е с 5.3% в количествено измерение и с 4.2% като стойност.

Интересно е да се отбележи, че повечето продуктови категории бележат намаление или съвсем леко увеличение на единичните цени през 2010 г. Най-значително е поскъпването на сметанките за кафе – с 13%, на соковете – с 12%, единичните кексчета – с 11.4%, и студения чай – с 8.5%.

С най-драстичен спад на цените през 2010 г. са кексчетата тип рула, които поевтиняват с над една трета. Цената на енергийните напитки намалява с 21.4%, а на какаовите напитки – с 19%. Шоколадовите блокчета са поевтинели с 14.4%, пуканките – с 12%.

След законодателните промени от март-април 2010 г. в кафенетата, бюфетите и сладкарниците

Рязко се свиват и продажбите на цигари

Спадът на продадените количества през ноември 2010 г. спрямо същия месец на предходната година е близо наполовина. Причината е, че цели 26% от заведенията са се отказали да предлагат такава стока на посетителите. През септември 2009 г. цигари са продавали 3120 обекта, а през август 2010 г. броят им намалява до 2313.

Друг тип обекти от хорека, в които предлагането и продажбата на цигари драстично намалява за година, са ресторантите. През август 2010 г. тютюневи изделия са се предлагали в 123 ресторанта, с една трета по-малко, отколкото през септември 2009 г. Следва и рекорден спад на продажбите - с над 55%.
При напитките, особено алкохолните, положението в ресторантите през 2010 г. също не е било много оптимистично. Като количества за месеците до септември ръст спрямо предходната година бележат единствено студеният чай – с 18.1%, и вносният джин – с 0.3%.

Студеният чай е генерирал с 32% повече приходи в ресторантите през 2010 г., а летният период е рекорден с над 75% ръст спрямо предходната година.

Големият губещ

през 2010 г. е ракията, която след бирата е с най-голяма важност в оборотите на напитките в ресторантите (28.4% през 2009 и 27.1% през 2010 г.). Продажбите й намаляват с близо една пета като количества и с 18.4% в парично изражение.

Друга важна за оборота на ресторантите категория - водката (15.2% от всички продажби през 2010 г.), също бележи спад с 22.4% в количества и с 14.2% в стойност.
Бирата, макар и да генерира със 7.7% по-малко приходи през 2010 г., увеличава относителната си тежест в общите продажби с 0.8 пункта и вече е с 32.4% от общия оборот.

От продажбите на вносни алкохолни напитки стабилен резултат има при джина – 0.3% увеличение в стойностно изражение и с 3.2% като количество, при брендито и коняка (с 13% повече приходи) и уискито (само 5.5% спад на продадените количества и 6% на приходите).

Лятото на 2010 г.  се оказа успешно,
Макар и на по-ниски нива, за продажбите на мастика. Вносната дори постига 4-процентен ръст през август и септември в сравнение със същите месеци на предходната година и 1 млн. лв. оборот.

За разлика от храните, предлагани в кафенетата, бюфетите и сладкарниците, при напитките в ресторантите се наблюдава инфлация. При всички тях с изключение на българското и вносното уиски и енергийните напитки цените на литър са се повишили значително. С двуцифрен процент са поскъпнали вносното бренди и конякът (+18.7%), водката (+11%), вносната мастика (+10%), студеният чай (+10%) и българското бренди (+10%), следвани от българския джин и ракията с около 7% повишение на цената.

Баровете следват през 2010 г. същата ценова политика както ресторантите. Цените на напитките в тях са се повишили както изчислени на литър, така и на единица продукт. Това важи за почти всички категории с изключение на българското бренди и енергийните напитки.

Най-висока е била инфлацията на литър при студения чай (+9.4%), при ракията (+8%), мастиката (+7.5%), българския джин (+4.5%) и българското уиски (+4.2%).
Поскъпването, придружено с увеличена консумация, превръща мастиката в единствената напитка с ръст на продажбите в баровете.

Увеличението на приходите от продажби на вносна мастика в този тип заведения е от 5 на сто, а оборотът на българската нараства с 1.6%.

Вносното уиски остава една от значимите за приходите и на дневните, и на нощните барове категории. Продуктът бележи намаление на продажбите като стойност с едва 4.8%, а като количество – с 6.5%. Този относително малък спад увеличава значението на уискито в общите продажби на напитки в баровете с 30-процентен дял от всички продажби. Това става главно за сметка на водката, която губи 2 пункта пазарен дял до 18.7-процента от продажбите.

През миналата година в баровете най-голям е спадът на продажбите на ракия
– Близо една четвърт, на водка, на български и вносен джин и енергийни напитки – с по 22%, както и на бира – с 16%.

Бирата остава много важен източник на приходи за баровете, като формира 30.8% от оборота в левове, и макар годината да започва добре с ръст през януари, тежките месеци се оказват в разгара на лятото. През юни и юли 2010 г. намалението на продадените количества бира е съответно с 24% и 20% спрямо година по-рано.

Студеният чай обаче остава сравнително добре продаван продукт в този тип заведения. Той е с най-малък спад от само 2.5 на сто като стойност. Същото важи и за цигарите, които след срива на пазара от април 2010 г. запазват относително стабилни, макар и с една трета по-ниски от 2009 г., нива на продажби.
С отварянето на нови заведения за бързо хранене през 2010 г.

Постепенно се променя и структурата на предлаганите в тях стоки

Повечето от новооткритите обекти не предлагат алкохол, бисквити, пакетирани шоколадови изделия, дъвки или чипс. Те са от типа Fast Food и половината от тях залагат на топлите ястия, а девет от десет (88% година по-рано) сервират сандвичи, пици или бургери, топли напитки и сокове.

Интересно е да се отбележи, че обектите за бързо хранене се отказват да предлагат и бира. Делът на сервиращите бутилирана бира се свива от 64% през 2009 г. на 63% през следващата, а на предлагащите наливна – съответно от 6% на 5 на сто. Това обаче не е довело до спад на продажбите и те се увеличават средно с около 3% за първите десет месеца на 2010.

За разлика от баровете броят на кръчмите, предлагащи ракия и водка, а не вносно уиски, се увеличава в началото на 2010 г. Също както и в заведенията за бързо хранене се увеличава делът на кръчмите, предлагащи топли ястия, сандвичи, пици и бургери. За разлика от fast food обектите обаче във все повече кръчми през 2010 г. се появяват фризери за сладолед – категория, която все още не формира значителна част от оборота им, но би могла да има потенциал там.  

НОВ ОТГОВОР

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly