Регистрация

БРОЙ 77 ОТ ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Начало | Карта на бранша | Дизайн Груп

Фирма:
Дизайн Груп ООД
Дизайн Груп
 
Лице за контакт:
Тихомир Панков
Email:
sofia2@designgroup.bg
Телефон:
0893 628 738
Уебсайт:
www.designgroup.bg
Град:
София
Адрес:
бул.Черни връх 69
Градове в които е представена:
Бранш:
Мебели
 
Собственик: Дизайн Груп Управител:
Дата на създаване: Брой служители: 10 - 50
Брой стаи: Брой хотели:
Категория: Сезеонност:
 
Кратко описание:
„Ди­зайн­ Г­руп”ООД е ком­па­ния за ди­рек­тен внос на ви­со­ко­ка­чес­т­ве­ни ме­бе­ли за вът­реш­но и външно об­за­веж­да­не на хо­те­ли, рес­то­ран­ти, клу­бо­ве, апар­та­мен­т­ни ком­п­лек­си, пла­жо­ве, гра­ди­ни и до­мо­ве. В нашите модели Вие ще откриете съчетание на иновационни материали във вълнуващи форми, създадени от професионални дизайнери. Разнообразието от идеи е превъплътено във въздействащи колекции и определя бъдещото светоусещане за по-възвишен стил на живот. Страст­та и енер­ги­я­та, ко­я­то вла­га­ме от под­бо­ра на про­дук­ти­те до мо­мен­та на дос­тав­ка е ви­со­ко оце­не­на от Вас-на­ши­те кли­ен­ти, ко­е­то ни пра­ви осо­бе­но щастли­ви и ни ка­ра да ра­бо­тим още по-все­от­дай­но!
 

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly