HoReMag лого

Красимир Тръпчев, управител на "Клок ХС":

Традиционният хотелски софтуер е мъртъв

Автор: Спас Спасов
21/12/2010

За тенденциите и предизвикателствата в разработването на софтуер за хотели  с Красимир Тръпчев, управител на "Клок ХC", разговаря Спас Спасов


Какви са тенденциите в разработките и приложението на хотелски софтуер у нас и по света?


На нивото на предизвикателствата на времето – хотелският софтуер от ново поколение ще представлява по-елегантна, напълно интегрирана платформа, сливаща управлението на ежедневните операции, на онлайн каналите и на традиционните продажби.

Днес хотелският софтуер е широко разпространен продукт, използван в над 95% от хотелите по света и у нас. Познат преди всичко като PMS – Property Management System, хотелският софтуер е доказана, но в същото време вече малко остаряла продуктова концепция от 90-те години на миналия век, насочена преди всичко към вътрешната организация на хотела – важно, но отдавна не най-важното предизвикателство пред съвременните хотелиери.

Интелигентните хотелски мениджъри знаят, че днес има далеч по-важни цели – онлайн порталите, прехвърлянето на трафик и резервации директно през собствения уебсайт, взаимодействието и връзките с гостите. За да решат подобни предизвикателства, на хотелиерите се налага да използват цял куп технологични решения и да плащат на множество отделни доставчици. По този начин сегашният технологичен набор от приложения е тромав, труден за използване, скъп и ниско ефективен.

Сегашният хотелски софтуер – PMS, CRS, channel managers, sales & catering, WBE, се нуждае от цялостен редизайн, така че да отговори на най-важните задачи на сегашните хотелиери. Сега отделните приложения ще бъдат заменени от ново, по-ефективно и по-елегантно решение, обединяващо всички функционалности по един лесен за ползване начин, сливащ операции, онлайн канали и традиционни продажби.

Как хотелските продукти от следващо поколение ще улесняват работа на хотелиерите?

Вместо проста автоматизация на оперативните процеси (фронт офис, домакинство, фактуриране) хотелските софтуери от следващо поколение ще бъдат ориентирани към всички онези процеси, които доставят най-висока добавена стойност за хотелиерите – онлайн дистрибуция, изграждане и поддържане на връзки с клиентите, превръщане на уебсайта на хотела в основен продажбен канал и максимализиране на продажбите.

Те ще пестят усилия и разходи на хотелиерите, сливайки в едно приложение управлението на операциите, на традиционните продажби и на онлайн каналите. Това означава по-малко разходи за купуване или ползване на софтуер, което се налага алтернативно при работа с отделни доставчици.

Хотелският софтуер от следващо поколение няма да бъде повече "затворен" зад стените на хотела. Той ще предоставя най-ефективния в ценово отношение начин за работа с все по-значимите онлайн канали за резервации. Посредством директните интерфейси, сертифицирани с водещи онлайн портали за резервации като booking.com, expedia.com, hotel.de, venere.com и други, хотелиерите ще могат да спестят абонаментните такси за самостоятелни канални мениджъри, минималните месечни комисиони на CRS доставчици или допълнителните комисиони, които тези доставчици тарифират над комисионите на съответния портал.

В същото време ще позволява на хотелиерите да управляват от едно-единствено място в реално време всички традиционни и онлайн канали – хотелска рецепция, резервационно бюро, продажби, хотелския сайт, публичните резервационни сайтове и GDS. По този начин хотелският софтуер от следващо поколение ще в състояние да продаде повече стаи на наличните в момента цени. В допълнение, хотелският софтуер от следващо поколение ще помогне на хотелиерите да спазват паритета на цените и най-добрата налична цена (Best Available Rate) между отделните си онлайн партньори.

Хотелиерите все повече осъзнават необходимостта от превръщането на хотелския уебсайт в основна точка на взаимодействие с техните клиенти и партньори. Така те едновременно изграждат директна връзка с тях и го правят по най-рентабилния за тях начин – без посредници.

Хотелският софтуер от ново поколение ще предоставя напълно интегрирана интернет резервационна система (web booking engine – WBE). WBE ще позволява на клиентите да проверяват наличности и цени в реално време, включително по действащите в момента промоции. Всички резервации ще постъпват директно в базата данни на хотела без нужда от ръчно превъвеждане. Допълнително WBE ще позволи на агентите и корпоративните клиенти да правят запитвания и да резервират по договорните си цени директно в базата данни на хотела.