Регистрация / Registration

Цена за участие 100 лв. без ДДС

Специални отстъпки:
- 85 лв. без ДДС - за абонати на списание "Hotels&Restaurants Magazine" и членове на клуб Икономедиа
- 20% отстъпка при плащане на такса участие до 15.02.2008г.
- 5% отстъпка от цената за всеки втори и следващ участник от една фирма.

Метод на плащане:
1. Банков превод в полза на: Икономедиа АД
    Адрес: София, ул. Иван Вазов, 20
    Банка: ОББ Централа
    BIC: UBBSBGSF
    IBAN: BG07UBBS80021046216718

Kраен срок за регистрация - 07.03.2008г.

Registration Fee 100 lv. per delegate excl. 20% VAT

Discounts:
- 85 BGN (excl. 20% VAT) for "Hotels&Restaurants Magazine" subscribers and Economedia club members
- 20% discount for registration and payment until 15.02.2008
- 5% discount for a second  participant from company.

Method of Payment:
1. Bank transfer for: Economedia AD
    Address: 20, Ivan Vazov Str., Sofia
    Bank: UBB Bank
    BIC: UBBSBGSF
    IBAN: BG07UBBS80021046216718

Registration Deadline - 07.03.2008

12 март,
Holiday Inn Sofia
© 2008 Economedia