Програма
This text in English
09.00 - 10.00 Регистрация на участниците
10.00 - 10.15 Откриване на конференцията

Първи панел

Екохотелът – изборът на новото поколение

Модератор:
Екатерина Геловска, главен редактор “Hotels&Restaurants Magazine”
10.15 - 11.15 Стъпката на отговорния бизнес за изграждането на устойчив туризъм. Екомаркировката - важен елемент от екохотела
- Презентацията на лекцията

Денимила Денчева, старши експерт в Дирекция “Превантивна дейност” , отдел “Предотвратяване на промишленото замърсяване” в МОСВ

Реализиране на инвестиционни проекти и намерения за изграждане на обекти, които влизат в рамките на мрежата "Натура 2000"
- Презентацията на лекцията

Николай Недялков, началник отдел "Натура 2000" в МОСВ
11.15 - 12.00 Брандирането на екохотели като инструмент за получаване на маркетингови предимства на пазара
- Презентацията на лекцията

Лоурънс Хефлер, президент на BrandShares International, САЩ
12.00 - 12.30 Дискусия
12.30 - 13.30 Обяд

Втори панел

Добрите практики в България и чужбина. Защо да ги следваме?

Модератор:
доц. Соня Алексиева, член на УС на БХРА
13.30 - 14.00 Българският екохотел – предизвикателство в близкото бъдеще
- Презентацията на лекцията

Зорица Ставрева, изпълнителен директор на БААТ
14.00 - 14.45 Селският екохотел. Как можем да го изградим и менажираме?
- Презентацията на лекцията

Проф. Фаусто Фаджиоли, Италия
14.45 - 15.15 Дискусия
15.15 - 15.45 Кафе пауза

Трети панел

Нови технологии и финансиране на проектите

Модератор:
Климентина Рашева, denkstatt България
15.45 - 16.15 Луксът може да бъде екологичен
- Презентацията на лекцията

Юрген Зайдел, Технически директор инженеринг иновации и опазване на околната среда във веригата Six Senses Resorts&SPAs
16.15 - 16.45 Високотехнологични решения за вашия хотел от LG Electronics
16.45 - 17.25 Кои са източниците и начините за финансиране на един екохотел?
- Презентацията на лекцията

Камен Чипев, Директор проекти и програми, Фондация “ТАЙМ-Екопроекти”
Как да станем “еко” - добри идеи за стъпка напред
- Презентацията на лекцията

Боян Рашев е управляващ партньор в denkstatt България
17.30 - 18.00 Дискусия и закриване
12 март,
Holiday Inn Sofia
© 2008 Economedia