Лектори
This text in English
Лоурънс Хефлер
Лоурънс Хефлер
American Express, BellSouth, Boise, Disney и Hilton са част от компаниите, включени в списъка на успешно брандираните от Лоурънс Хефлер.
Основателят на BrandShares International и Hefler International има над 20-годишен опит в областта на маркетинга и брандирането на компании. Брандирането, маркетингът и създаването на тесни връзки с клиентите са не само наука, но и изкуство, казва Хефлер, който продължава да консултира компании с най-различен профил.
Сред неговите най-големи маркетингови успехи са Disney Vacation Developement и Hilton, които благодарение на неговите проекти са подобрили в пъти финансовите си показатели чрез комбинирано използване на интернет, директни продажби и телемаркетинг.
През 2006 г. той създава BrandShares International – компания, която работи изключително в областта на хоспиталити индустрията. Той подкрепя каузата на “зелените“ хотели и помага на традиционните хотели да се изправят пред предизвикателствата на новото време. Участва в международни конференции, свързани с опазването на природната среда и утвърждаването на екохотелите и създавания от тях нов продукт.

Тема на презентацията: Брандирането на екохотели като инструмент за получаване на маркетингови предимства на пазара.
Защо да бъдем еко? Какви са предимствата на екохотела? Подходящо ли е брандирането за екохотелите? Инвестиция или прахосване на средства са вложенията за изграждане на екохотел или хотел с екологично управление? Как да превърнем инвестициите за изграждане на хотел с екологично управление в маркетингово предимство? Отговори на тези въпроси ще ни даде Лоурънс Хефлер.

Юрген Зайдел, Технически директор инженеринг, иновации и опазване на околната среда във веригата Six Senses Resorts&SPAs
Юрген Зайдел
Юрген Зайдел отговаря за всички проекти, свързани с опазване на околната среда, икономията на енергия, екосертификацията. В кръга от задълженията му влизат също проектите Green Globe® 21 и намаляване на въглеродните емисии. Работи в Six Senses от 2002, фокусирайки дейността си главно върху хотелите в Тайланд и Виетнам.
Преди да се присъедини към екипа на веригата, е работил за Siemens Ltd Thailand - Power Transmission & Distribution, бил е главен инженер на хотелите Banyan Tree Phuket & Allamanda Phuket, Sheraton Grande Sukhumvit Bangkok, директор на Sofitel Raja Orchid в Khon Kaen.
Компания като Six Senses Resorts&SPAs вероятно няма нужда от представяне. В индустрията на гостоприемството веригата е пословична с това, че успява да съчетае петзвездното обслужване и лукса с най-стриктно придържане към екологичните норми и опазването на околната среда.
Може би тайната е в това, че в хотелите на веригата комфортът никога не е за сметка на природата. Веригата менажира около 20 луксозни ваканционни хотела на Малдивите, в Тайланд, Виетнам, Фиджи, Оман и Испания и е емблематична по отношение на използване на рециклирани материали, енергоспестяващи технологии, биохрани и напитки и пр.

Тема на презентацията: Опитът на Six Senses Resorts&SPAs в опазването на околната среда и въвеждането на природосъобразни технологии.

Зорица Ставрева, Изпълнителен директор на Българската асоциация за алтернативен туризъм.
Зорица Ставрева За седемте години работа в БААТ е участвала в редица проекти, свързани с екотуризма. Консултант по разработването на нормативи, обучителни програми, стратегии за развитието на екотуризъм.
Лектор на над 10 обучения и семинари. Говорител на международни конференции и конгреси, свързани с развитието на туризма – Втори конгрес за селски туризъм, Ялта /Украйна/, Традиционната архитектура на Балканите, Верия /Гърция/, Инвестиции в туризма – развитие на регионалното предприемачество, Истанбул /Турция/, Първи европейски конгрес за селски туризъм, Хаен /Испания/, международна конференция “Възраждането на занаятите”, Скопие /Македония/.
Има серия публикации в областта на еко- и селския туризъм.

Тема на презентацията: Българският екохотел – предизвикателство в близкото бъдеще.

Лекторът ще се спре на схващанията за екохотел у нас и на това доколко определението еко отговаря на съдържанието. Ефективно използване на вода и енергия, екологосъобразно ползване на земята, екологично информационно обслужване на гостите, екологосъобразен транспорт, какво предстои по отношение на въвеждането на екопрактики – за всичко това и още много неща, които се правят в България, ще научите от изпълнителния директор на БААТ Зорица Ставрева.

Фаусто Фаджиоли
Фаусто Фаджиоли
Г-н Фаджиоли ще даде още отговори на въпросите какви са предимствата да прекараш няколко дни именно в такъв хотел сред природата, как е най-добре да организираме престоят на гостите и какви дейности и услуги можем да им предложим.
Важно условие е не само да се продава настаняване, което включва легло и храна, а също подходящото отношение, култура и знания за територията, на която се намира хотелът, казва Фаджиоли.
Фаусто Фаджиоли е създател на екохотела „Fatorrie Fagiolli“, който използва и като база, където води множество курсове, семинари и стажове на студенти. Лектор е и в няколко университета.

Тема на презентацията: Как се създава „фермата“ или хотелът за био-, агро- и екотуризъм. За кого е предназначен той? Каква е необходимостта на съвременните туристи да посещават такъв тип хотели и какво очакват от тях?

Боян Рашев
Boian Rashev
Боян Рашев е управляващ партньор в denkstatt България - уникална по формат консултантска фирма, която предоставя услуги в сферата на устойчивото развитие и екологичното управление.
Консултантският му опит обхваща управление на водите, ресурсите и изменението на климата до природозащитата и системите за управление на околна среда. Има опит в екологични НПО, консултантски фирми и международни проекти.
Убеден е, че мощта на бизнеса може да служи за създаването на печеливши решения на сегашни и бъдещи екологични предизвикателства.
Създаването на d e n k s t a t t България му дава възможност да прилага своя подход към постигането на устойчиво развитие. Така е сред първите, които осигуряват стратегически консултации на бизнеса и организациите за това как да превърнат екологичните ангажименти и корпоративната отговорност в двигатели на растежа.

Тема на презентацията: Боян Рашев ще даде добри идеи за възможно намаляване на екологичното въздействие на хотелите, които отговарят на реалността в България.
В конкретни стъпки, лекторът ще маркира пътя, по който се минава, за да може един хотел да добие прозвището „еко”, като ще направи разлика между различните нива на „еко” и техния смисъл. Сертификатът не е нито началото, нито краят на този процес. Лекторът ще разгледа два основни сценария, представящи конкретни стъпки за минимизиране на екологичното въздействие на един хотел: а) съществуващ хотел; б) бъдещ хотел.

Денимила Денчева
Denimila Dencheva
Старши експерт в Дирекция “Превантивна дейност” , отдел “Предотвратяване на промишленото замърсяване” в Министерството на околната среда и водите, където е от 2003 г. Работила е и към БАН в дирекция “Биоиндикация и екологичен риск”. Завършила е СУ “Св.Климент Охридски”, специалност Екология и Опазване на околната среда. Специализирала е в Мюнхенския Университет “Лудвиг Максимилиян”. Занимавала се e с прилагане на регламентите на ЕС за схемата за управление по околна среда и одитиране – EMAS, както и на европейската схема за екомаркировка.
Участвала е в провеждането на обучения на министерства, общини, неправителствени, браншови и бизнес организации по полагане на основите за развитие на екологични практики в туризма и прилагането на Европейското законодателство в областта на системите за управление по околна среда.
Провела е редица презентации и семинари свързани с екомаркировката и ЕМAS - внедряване и администриране на схемата за местни власти.

Тема на презентацията: Стъпката на отговорния бизнес за изграждането на устойчив туризъм, с акцент върху екомаркировката като важен елемент от Еко хотела. Ще бъде представена европейската схема за екомаркировка и нейният маркетинг в Европейската Комисия. Лекторката ще даде отговори на въпроса: Какво доказва екомаркировката и какви са ползите за Вашия хотел?

Камен Чипев, Директор проекти и програми, Фондация “ТАЙМ-Екопроекти”
Kamen Chipev
Камен Чипев е във Фондация ТАЙМ от две години, където работи по проекти, свързани с различни аспекти на устойчивото развитие – управление по околна среда, води, биологично земеделие, екологично образование. Дейността му се фокусира главно върху популяризиране на доброволни схеми за управление на околната среда – европейската схема за управление на околната среда и одитиране EMAS, Схемата за екомаркировка, и др., като по този начин се подпомагат институциите и бизнесът за прилагане на европейското екологично законодателство.

Тема на презентацията: Основната тема на презентацията е къде и как може да се намери финансиране за един еко-хотел или сграда. Накратко ще бъдепредставена една от инициативите на Фондация ТАЙМ целяща именно построяването на такава сграда. След това, ще бъдат разгледани различните възможности за финансиране на национално ина международно ниво.

12 март,
Holiday Inn Sofia
© 2008 Economedia