Екохотелът
This text in English

Какви са основните изисквания към екохотелите и каква е разликата между изграждането на екохотел и внедряване на екологично управление на хотела? Как можем да намалим потреблението на електроенергия и вода без големи инвестиции? Какво трябва да направим, за да стане хотелът ни по-привлекателен за гостите? Кои са източните за финансиране на екохотел и кои са основните стъпки, които трябва да предприемем?

Отговори на всички тези въпроси бяха дадени вчера по време на първата по рода си Международна конференция "Екохотелът", организирана от списание “Hotels & REstaurants MAGazine”.
Столичния хотел Холидей ин бе домакин на събитието, което събра около 200 представители на инвеститори, хотелиери и браншови организации в туризма, медии.
Международната конференция бе официално открита от г-жа Стела Балтова, заместник-председател на Държавната агенция по туризъм, която поднесе приветствие към участниците.

Една от темите, които предизвикаха най-голям интерес, бе лекцията на Денимила Денчева, старши експерт в Министерство на околната среда и водите, свързана с екомаркировката и издаването на сертификат за екохотел. Изпълнителният директор на БААТ Зорица Ставрева очерта развитието на екохотелите в България, като представи съществуващата в момента картина.

Повече от час пък продължи своето представяне Юрген Зайдел, директор инженеринг, иновации и опазване на околната среда в международната петзвездна хотелска верига Six Senses Resorts&SPAs, който акцентира върху основните характеристики, които правят един хотел екологосъобразен, и как може да се печели от многократното използване на ресурсите.

Професор Фаусто Фаджиоли, Италия, се спря на опита на провинция Емилия Романя в Италия в създаването и промотирането на екологичен туристически продукт, който привлича нови гости в региона и в сътрудничеството между местните власти и туристическия бранш.

За маркетинговите предимства на зелените хотели в САЩ говори Лорънс Хефлър от Флорида, чието име е свързано с брандирането на компании като Хилтън, Дисни, Американ Експрес и пр.

Камен Чипев от фондация Тайм-Екопроект, изясни какви са възможностите за финансиране на екологични проекти, а Боян Рашев, управляващ партньор в Denkstatt България, очерта стъпка по стъпка процедурите от възникването на идеята за екопроект до същинското му създаване.

Какво споделиха участниците:

Светла Славова, Маркетинг Мениджър, Болкан Хотел Мениджмънт Къмпъни
"Искам да благодаря на списание “Hotels & REstaurants MAGazine” за чудесно организираната конференция "Екохотелът"!  Лекторите бяха изключително интересни и срещата беше много полезна. Тя открехва завесата на една сериозна тема, която засяга не само хотелът и хотелиерите, а обществото и институциите- като възпитание на навици и като законодателна отговорност.
Ще бъде чудесно и да се представят идеите и опита, споделени от лекторите от конференцията, както и от други специалисти, действащи в същата сфера на намиране на технически решения. Много полезно би било по-голям кръг от собственици, проектанти и технически лица, кметове и хора от министерството на регионалното развотие и благоустройство, да бъдат постоянно информирани и да виждат много по-често конкретни, осъществени примери за хотели и курорти - с имената на курортите, снимки, схеми, статистичвски таблици за реализирани икономии и пр. Още веднъж, благодаря за семинара, който организирахте и за изключителната практическа стойност на презентациите на г-н Юрген Зайдел и г-н Фаусто Фаджиоли!"

Стоян Дарков, собственик на хижа Руен
"Първо искам да ви благодаря за професионалната организация на цялото мероприятие и да ви пожелая за вбъдеще още много други такива начинания. Като собственик на хижа Руен, която се намира в Родопите, близо до Пловдив, за мен конференцията беше много полезна. В момента предстои пълна реновация на сградата и идеята е да се превърне в образцов екохотел. Ще се радвам ако списанието прояви интерес към отразяването на целия процес. Мисля, че това може да е от голям интерес за други подобни предприемачи, които четейки вашето списание, могат да следват едни подроби и конкретни стъпки, за да постигнат подобна цел".

Росица Велева, Kovex SRL
"Искам да поздравя списание “Hotels & REstaurants MAGazine” за хубавата конференция и чудесната организация. На всички нас ни беше много интересно и полезно, а това е най-показателното. Радвам се още, че не само чухме изключително интересни неща от богатия опит на лекторите, но също така и че успяхме да установим много контакти, които със сигурност ще бъдат ползотворни в бъдещата ни работа".

Презентациите на всички участници в Международната конференция "Екохотелът" са налични за свободен даунлоуд в секцията Програма.

Всички подробности около Международната конференция "Екохотелът" може да намерите в предстоящия априлски брой на списание “Hotels & REstaurants MAGazine”.
12 март,
Holiday Inn Sofia
© 2008 Economedia