Контакти
This text in English

За въпроси и подробности около конференцията моля потърсете:

Редакция списание “Hotels&Restaurants Magazine”
Тел. 02/937 62 67
електронна поща: horemag@economedia.bg


За реклама

Мария Богданова, Рекламен Мениджър Професионални списания
Тел. 02/937 63 99
електронна поща: mariab@economedia.bg
Покана за спонсорство


За счетоводни въпроси и фактури

Стефка Попова Тел. 02/937 64 12
електронна поща: stefkap@capital.bg12 март,
Holiday Inn Sofia
© 2008 Economedia